Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Download Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine For PC – Windows 7/8/10/Mac

Rate this post

Esko je jazyková škola, ktorá ti pomôže zdokonaliť si svoju slovenčinu v cudzine. Pomocou našich vysoko kvalifikovaných lektorov sa naučíš rozumieť a hovoriť slovenčinou na úrovni, ktorá ti umožní komunikovať s ľuďmi z celého sveta. Škola Esko vznikla v roku 2004 a od tej doby pom

The technical specifications of the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine for PC are the ones that set it apart and why it’s so popular. Go through those from this section:

Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine Andorid App Summary

Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine was developed by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici and they’ve done a good job keeping it highly user friendly. You can download Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine from Google Play store under the Education category. The latest version of Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine is 1.1 on Play store with total users of 505. The Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine app has a user rating of 0.0 which is impressive.

The latest update date of the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine is Aug 16, 2021. Although it’s easy to install it on Android, it’s not that easy to do so on PC. You need to use an emulator to do so. The most popular emulators would be NOX player, BlueStacks, and Memu Emulator to install it on PC.

We will talk about how to install and use the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine on your computer using the emulators. The step by step guides below will help you do so.

Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine App Overview and Details

Aplikácia Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine je určená pre deti vo veku 10 – 15 rokov, avšak môže osloviť aj mládež a tiež dospelých ľudí. Jej cieľom je poskytnúť priestor na rozvíjanie komunikačnej kompetencie v slovenčine ako materinskom jazyku pre deti, ktoré žijú v cudzine a nie sú so slovenčinou v denno-dennom kontakte. Môže byť užitočná aj pre ľudí učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk.

Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine chce predovšetkým rozvinúť schopnosť komunikovať. Okruhy sú rozdelené podľa slovies, ktoré sú vo všeobecnosti základom komunikácie. V jednom bloku, označenom jedným slovesom, sa nachádza slovná zásoba, úlohy a testovanie. Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine poskytuje možnosť precvičiť používanie určitého slovesa v rôznych komunikačných situáciách.
Súčasťou aplikácie Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine je aj stručné predstavenie niektorých súčastí slovenskej kultúry, napríklad miest, známych ľudí či kultúrnych udalostí.

Aplikácia Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine je vytváraná na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci riešenia projektu KEGA č. 034UMB-4/2018 Rozvoj komunikačnej kompetencie v slovenčine ako materinskom jazyku v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí (vedúca projektu: Mgr. Lujza Urbancová, PhD.). Doba riešenia projektu je 2018 – 2019.

Features of Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine for PC

1. Aplikácia je určená pre deti vo veku 10 – 15 rokov.
2. Aplikácia je určená pre ľudí učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk.
3. Aplikácia je určená pre deti, ktoré žijú v cudzine.
4. Aplikácia ponúka možnosť precvičiť používanie určitého slovesa v rôznych komunikačných situáciách.
5. Aplikácia poskytuje stručné predstavenie niektorých súčastí slovenskej kultúry.
6. Aplikácia je vytvorená na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
7. Doba riešenia projektu je 2018 – 2019.
8. Vedúcim projektu je Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
9. Cieľom projektu je rozvíjan

How To Install & Download Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine For PC Windows 10/8/7

You can download and install the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine for PC using the Nox player android emulator. Here are the steps you need to follow to install it on your computer alongside the step to install the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine.

  • Step 1: You have to download the NOX player emulator on your computer. It will store in the Downloads folder of your PC.
  • Step 2: Double click on the downloaded installer, click Yes, and let the Nox Player be installed on your computer.
  • Step 3: Within NOX Player, you’ll see the Play Store Icon on the top portion of it. Go ahead, click on it, and open up the store.
  • Step 4: If you’re not logged in, make sure you log into your Gmail or Play store account using email and password.
  • Step 5: Search for Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine on the search bar that you’ll see in the play store app. This will show you the app.
  • Step 6: Click on the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine and click install to start downloading it on your computer and installing it.
  • Step 7: Wait for a few minutes and NOX player will add a shortcut button to the desktop and the homepage.
  • Step 8: You can double click on the shortcut icon and start using the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine on your computer right away.
Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine App Specification
App Name: Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine On Your PC
Devoloper Name: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Latest Version: 1.1
Android Version: 4.2
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: sk.umb.ff.esko
Download: 505+
Category: Education
Updated on: Aug 16, 2021
Get it On:

Download

Whats New In this Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine?

Pridané nové slovesá.

Conclusion

After using the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine application, I have successfully improved my Slovak language skills. I am now able to communicate with Slovaks confidently in various situations. The lessons provided by the application are very helpful and have allowed me to learn new vocabulary and grammar rules. I would definitely recommend this application to anyone who wants to improve their Slovak language skills.

Following the steps above is all you need to do if you want to succeed installing the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine on your PC. If you have more queries about anything, do let us know.

Disclaimer

We refer the ownership of This Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at nysga, we also don’t use our own server to download the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Esko – zdokonaľ si slovenčinu v cudzine.

If you have any query about the app or about nysga, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0