Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Mobilny USOS PWSZ w Koninie For PC (Download For Windows 7/8/10 & Mac Os) Free!

Rate this post

Mobilny USOS PWSZ w Koninie to bezpłatna aplikacja mobilna służąca do obsługi konta studenta na Uniwersytecie Szczecińskim. Aplikacja pozwala na zarządzanie notatkami, terminarzem oraz ocenami. Dzięki mobilnemu USOSowi można łatwo kontaktować się ze studentami oraz wykładowcami.

The technical specifications of the Mobilny USOS PWSZ w Koninie for PC are the ones that set it apart and why it’s so popular. Go through those from this section:

Mobilny USOS PWSZ w Koninie Andorid App Summary

Mobilny USOS PWSZ w Koninie was developed by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie and they’ve done a good job keeping it highly user friendly. You can download Mobilny USOS PWSZ w Koninie from Google Play store under the Education category. The latest version of Mobilny USOS PWSZ w Koninie is 1.11.0 on Play store with total users of 626. The Mobilny USOS PWSZ w Koninie app has a user rating of 0.0 which is impressive.

The latest update date of the Mobilny USOS PWSZ w Koninie is Aug 23, 2021. Although it’s easy to install it on Android, it’s not that easy to do so on PC. You need to use an emulator to do so. The most popular emulators would be NOX player, BlueStacks, and Memu Emulator to install it on PC.

We will talk about how to install and use the Mobilny USOS PWSZ w Koninie on your computer using the emulators. The step by step guides below will help you do so.

Mobilny USOS PWSZ w Koninie App Overview and Details

Mobilny USOS to jedyna oficjalna aplikacja mobilna rozwijana przez zespół programistów USOS. USOS to Uniwersytecki System Obsługi Studiów używany na wielu uczelniach w Polsce. Każda uczelnia ma własną wersję Mobilnego USOS, zależną od aktualnie wdrożonej na uczelni wersji USOS.

Mobilny USOS PWSZ w Koninie jest przeznaczony dla studentów i pracowników PWSZ w Koninie. Aplikacji udostępnia następujące moduły:

Plan zajęć – domyślnie pokazany jest plan zajęć w dniu dzisiejszym, ale są też dostępne opcje ‘Jutro’, ‘Cały tydzień’, ‘Przyszły tydzień’ i ‘Dowolny tydzień’.

Kalendarz akademicki – student sprawdzi, kiedy są dostępne interesujące go zdarzenia roku akademickiego, na przykład rejestracje, dni wolne czy sesje egzaminacyjne.

Grupy zajęciowe – dostępne są informacje o przedmiocie, prowadzących i uczestnikach zajęć; miejsce odbywania zajęć można obejrzeć na mapach Google, a terminy spotkań dodać do używanego na komórce kalendarza.

Oceny/Protokoły – w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny, a pracownik będzie mógł dopisać oceny do protokołu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych ocenach.

Sprawdziany – student zobaczy swoje punkty z kolokwiów i prac zaliczeniowych, a pracownik będzie mógł wpisać punkty, oceny, komentarze oraz zmienić widoczność sprawdzianu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych wynikach.

Ankiety – student może wypełnić ankietę, pracownik widzi na bieżąco liczbę wypełnionych ankiet.

USOSmail – można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.

Płatności – student może sprawdzić listę zaległych i rozliczonych płatności.

Moje legitymacje – student zobaczy awers i rewers swojej elektronicznej legitymacji studenckiej, doktorant – legitymacji doktoranta, a pracownik – legitymacji pracownika.

Moje eID – PESEL, indeks, numer ELS/ELD/ELP, kod PBN, ORCID itp. są dostępne jako kod QR i kod paskowy.

Przydatne informacje – w tym module są widoczne informacje, które uczelnia uzna za szczególnie użyteczne, np. dane kontaktowe sekcji studenckiej dziekanatu, samorządu studenckiego.

Aktualności – na komórkę na bieżąco są przesyłane wiadomości przygotowane przez upoważnione do tego osoby (dziekana, pracownika sekcji studenckiej, samorząd studencki itp).

Wyszukiwarka – można wyszukiwać studentów, pracowników, przedmioty.

Aplikacja jest nadal rozwijana, sukcesywnie będą dodawane kolejne funkcjonalności. Zespół programistów USOS jest otwarty na uwagi użytkowników.

Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych PWSZ w Konine (tzw. konto CAS).

Mobilny USOS PWSZ w Koninie jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Aplikacja Mobilny USOS jest własnością Uniwersytetu Warszawskiego i Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Powstaje w ramach projektu “e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2016-2019.

Features of Mobilny USOS PWSZ w Koninie for PC

QR.

1. Mobilny USOS to oficjalna aplikacja mobilna rozwijana przez zespół programistów USOS.
2. USOS to uniwersytecki system obsługi studiów używany na wielu uczelniach w Polsce.
3. Każda uczelnia ma własną wersję Mobilnego USOS, zależną od aktualnie wdrożonej na uczelni wersji USOS.
4. Mobilny USOS PWSZ w Koninie jest przeznaczony dla studentów i pracowników PWSZ w Koninie.
5. Aplikacji udostępnia następujące moduły: plan zajęć, kalendarz akademicki, grupy zajęciowe, oceny/protokoły, sprawdziany, ankiety, usosmail, moje legitymacje, moje eID.
6. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych oc

How To Install & Download Mobilny USOS PWSZ w Koninie For PC Windows 10/8/7

You can download and install the Mobilny USOS PWSZ w Koninie for PC using the Nox player android emulator. Here are the steps you need to follow to install it on your computer alongside the step to install the Mobilny USOS PWSZ w Koninie.

  • Step 1: You have to download the NOX player emulator on your computer. It will store in the Downloads folder of your PC.
  • Step 2: Double click on the downloaded installer, click Yes, and let the Nox Player be installed on your computer.
  • Step 3: Within NOX Player, you’ll see the Play Store Icon on the top portion of it. Go ahead, click on it, and open up the store.
  • Step 4: If you’re not logged in, make sure you log into your Gmail or Play store account using email and password.
  • Step 5: Search for Mobilny USOS PWSZ w Koninie on the search bar that you’ll see in the play store app. This will show you the app.
  • Step 6: Click on the Mobilny USOS PWSZ w Koninie and click install to start downloading it on your computer and installing it.
  • Step 7: Wait for a few minutes and NOX player will add a shortcut button to the desktop and the homepage.
  • Step 8: You can double click on the shortcut icon and start using the Mobilny USOS PWSZ w Koninie on your computer right away.
Mobilny USOS PWSZ w Koninie App Specification
App Name: Mobilny USOS PWSZ w Koninie On Your PC
Devoloper Name: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Latest Version: 1.11.0
Android Version: 5.0
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: pl.edu.konin.pwsz.mobilny
Download: 626+
Category: Education
Updated on: Aug 23, 2021
Get it On:

Download

Whats New In this Mobilny USOS PWSZ w Koninie?

Mobilny USOS PWSZ w Koninie

Conclusion

Mobilny USOS PWSZ w Koninie is a great application that provides students with an easy way to view their grades, schedules, and other important information. The application is well-designed and easy to use, and it provides students with everything they need to stay organized and up-to-date. I highly recommend Mobilny USOS PWSZ w Koninie to anyone who is attending school in Konin.

Following the steps above is all you need to do if you want to succeed installing the Mobilny USOS PWSZ w Koninie on your PC. If you have more queries about anything, do let us know.

Disclaimer

We refer the ownership of This Mobilny USOS PWSZ w Koninie to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Mobilny USOS PWSZ w Koninie and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at nysga, we also don’t use our own server to download the Mobilny USOS PWSZ w Koninie. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Mobilny USOS PWSZ w Koninie.

If you have any query about the app or about nysga, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0