Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Sổ tay Đảng viên TT Huế For PC – (Windows 7, 8, 10 & Mac) – Free Download

Rate this post

Thuận Thành, người đầu tiên được cấp tay đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh ngày 1-5-1904 tại làng Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Phú Yên. Thuận Thành l

This article is all about helping you get to know the Sổ tay Đảng viên TT Huế for PC better and install it on your PC. Here are the technical specifications you want to know about beforehand:

How To Install & Download Sổ tay Đảng viên TT Huế For PC Windows 10/8/7

To install the Sổ tay Đảng viên TT Huế on your computer, you need to install the NOX payer first. To do that, as well as install the Sổ tay Đảng viên TT Huế, follow the easy guide below from start to finish:

  • First, start by downloading the NOX player. It should store in your download folder in your computer.
  • Locate the installer, double click on it, and let it install on your PC. It will take a few minutes to complete the installation.
  • Once installed, you’ll have the option to start the emulator. Go ahead and start the emulator. It will set up the environment for the first time.
  • Now, open the Play store app (It’s on the top header, or you can search for it) and it will ask you to log in. Log into your Google account.
  • Search for the Sổ tay Đảng viên TT Huế app on the Play store app and the app will show up in the first position. Click and start installing the app on your computer.

Sổ tay Đảng viên TT Huế Andorid App Summary

Under the News & Magazines category on Google Play store, Sổ tay Đảng viên TT Huế has over 22 of downloads reflecting the number of users they have. Viettel Business Solutions Corporation has developed the Sổ tay Đảng viên TT Huế and has improved a lot to this day with the latest version, 1.0.3.

Until this latest version, Sổ tay Đảng viên TT Huế has successfully been able to acquire a good user rating of 0.0. This latest version was last updated on May 24, 2022 which you can check in the technical specification section below.

The only bummer here is you can not just download and install it on your computer without using an Android emulator. However, you can definitely install it on your computer by using one of the most popular emulators: NOX player, BlueStacks, or Memu Emulator.

These tools will help you install and use the Sổ tay Đảng viên TT Huế on your computer without having to use your Phone. To do so, you need to follow the guides we’re about to discuss in this article.

Sổ tay Đảng viên TT Huế App Specification
App Name: Sổ tay Đảng viên TT Huế On Your PC
Devoloper Name: Viettel Business Solutions Corporation
Latest Version: 1.0.3
Android Version: 5.0
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: vn.gov.sotayhue
Download: 22+
Category: News & Magazines
Updated on: May 24, 2022
Get it On:

Download

Features of Sổ tay Đảng viên TT Huế for PC

Thừa Thiên Huế” được đánh giá là cần thiết, cấp bách.

– Hệ thống sổ tay điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng để triển khai các chương trình, hoạt động từ Đảng bộ tỉnh và các Ban đến các Đảng viên nhanh chóng, kịp thời.
– Các chương trình, hoạt động từ Đảng Bộ tỉnh và các Ban được xây dựng trên cơ sở k

Sổ tay Đảng viên TT Huế App Overview and Details

Hệ thống Sổ tay Đảng viên được xây dựng với mục tiêu triển khai các chương trình hành động từ Đảng bộ tỉnh và các Ban Đảng đến các Đảng viên nhanh chóng, kịp thời nhằm nâng cao hoạt động của các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Thừa Thiên Huế

Hệ thống cho phép các Đảng viên ngoài tiếp cận nhanh chóng từ Đảng bộ còn là nơi để Đảng viên tự quản lý các thông tin cá nhân, tài liệu Đảng cũng như đóng góp ý kiến để xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ Thừa Thiên Huế trong sạch, vững mạnh

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng đảng bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian qua được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã và đang triển khai các các ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Đảng, quản lý Đảng viên. Tuy nhiên hiện nay việc các Đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh chưa có ứng dụng để triển khai các chương trình, hoạt động, văn kiện xuyên suốt Đảng bộ tỉnh đến các Đảng viên và quản lý thông tin Đảng viên đáp ứng các yêu cầu triển khai nhiệm vụ, nghị quyết, chương trình trong thời ký số như:

– Các chương trình, hoạt động từ Đảng Bộ tỉnh và các Ban xuyên suốt, nhanh chóng, kịp thời đến các Đảng viên thuộc Đảng bộ.
– Các văn bản, tài liệu của Đảng bộ được triển khai và lưu trữ phục vụ sinh hoạt Đảng của Đảng viên.
– Tiếp nhận các ý kiến đóng góp Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Với các thực trạng và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chính Đảng trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai nhiệm vụ “xây dựng hệ thống sổ tay điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế ” là hết sức cấp thiết cho công tác phát triển, xây dựng, quản lý, xử lý công việc, minh bạch của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Whats New In this Sổ tay Đảng viên TT Huế?

– Chỉnh sửa quản lý giao việc.
– Chỉnh sửa phần đăng ký.
– Chỉnh sửa lịch làm việc.

Conclusion

Sổ tay Đảng viên TT Huế is an essential guide for communist party members in the city of Huế. The book offers practical advice on how to be a good communist party member and serve the people. It also includes historical information about the party and its work in Huế. I found the book to be informative and helpful in my work as a party member.

Before we complete the guide, do you have more questions regarding the emulator above or the Sổ tay Đảng viên TT Huế of any kind? Don’t feel grounded, just let us know, and we’ll help you resolve it.

Disclaimer

We refer the ownership of This Sổ tay Đảng viên TT Huế to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Sổ tay Đảng viên TT Huế and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at nysga, we also don’t use our own server to download the Sổ tay Đảng viên TT Huế. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Sổ tay Đảng viên TT Huế.

If you have any query about the app or about nysga, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0